Proces verbal colectiv de comunicare prin publicitate, 16 aprilie 2015 (II)

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 2 și 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Panțuru Dumitra - inspector am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 4 și 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, conform documentelor atasate.

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (PV_Pub_20150416-21.jpg)PV_Pub_20150416-21.jpg60 kB
Download-ează fișierul (PV_Pub_20150416-22.jpg)PV_Pub_20150416-22.jpg151 kB
Download-ează fișierul (PV_Pub_20150416-23.jpg)PV_Pub_20150416-23.jpg162 kB
Download-ează fișierul (PV_Pub_20150416-24.jpg)PV_Pub_20150416-24.jpg163 kB
Download-ează fișierul (PV_Pub_20150416-25.jpg)PV_Pub_20150416-25.jpg165 kB
Download-ează fișierul (PV_Pub_20150416-26.jpg)PV_Pub_20150416-26.jpg25 kB