Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Istoric

Index articole

Suprafaţă

Teritoriul administrativ al oraşului Făurei acoperă o suprafaţă de 1828 ha, din care 298 ha intravilan, 168 ha teren neagricol şi 1362 ha teren agricol.

Suprafaţa agricolă totală a oraşului Făurei este de 1362 ha, din care arabil 626 ha, vii 29 ha, păşuni şi fâneţe 565 ha, păduri aflate în administrarea Romsilva 142 ha.

Localizare

În vestul judeţului Brăila, la intersecţia unor principale căi de comunicaţie feroviare şi rutiere, fiind un important nod de cale ferată. Poziţia geografico matematică este determinată de paralela 45° 05' latitudine nordică şi de meridianul de 27° 17' longitudine estică, situându l în lunca de pe dreapta râului Buzău, la contactul sau limitele a trei mari subunităţi ale Câmpiei Române: Câmpia piemontană a Rîmnicului (la nord şi nord vest), Câmpia de subsidenţă a Buzăului (la vest şi sud vest) şi Câmpia Brăilei sau Bărăganul de Nord (la est şi sud est).

Din punct de vedere administrativ, oraşul Făurei se află aşezat în vestul judeţului Brăila, la o distanţă de 60 km de municipiul Brăila, la 40 km de municipiul Râmnicu Sărat, 40 km de municipiul Buzău şi la 130 km faţă de Bucureşti, capitala României.Poziţia economico-geografică este favorizată de situarea sa la intersecţia unor principale căi de comunicaţie feroviare şi rutiere, fiind un puternic nod de cale ferată, cu intrări şi ieşiri în 5 direcţii, din care 2 magistrale (Bucureşti - Urziceni - Galaţi şi Bucureşti - Urziceni - Tecuci - Iaşi - Ungheni). De asemeni, avem o "Bază de încercări feroviare" cu o lungime de 13709 m, unică în estul Europei.

Sunteți aici: Acasă Oraşul Făurei Scurtă prezentare