Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Istoric

Index articole

Populaţie

În urma centralizării rezultatelor Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, desfăşurat în anul 2002 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 680/2001 a rezultat o populaţie stabilă de 4090 locuitori, formând 1464 gospodării. Etnia minoritară cea mai reprezentativă este cea a romilor, cu 112 locuitori.

Tendinţele de creştere a populaţiei

Principalele disfuncţionalităţi în domeniul demografiei sunt: sporul natural negativ, rata mortalităţii mai mare decât cea a natalităţii, sporul migratoriu negativ, oferta de locuri de muncă în scădere, lipsa de perspectivă pentru populaţia tânără, interesul scăzut al familiilor tinere pentru a avea copii.

Din datele de care am dispus, evoluţia numerică a populaţiei, începând cu 1946, se prezintă astfel:

Anul

Numărul locuitorilor (populaţie stabilă)

Spor la 1000 locuitori

1946

1325

-

1956 2354 12,7
1966 3084 6,8
1976 3411 12,6
1986 3910 7,9
1992 4354 5,5
1996 4500 -3,2
2002 4090 2,4

Caracteristicile de vârstă

 

Interval vârstă

 

Număr

 

Pondere

 

0 - 15 ani

1020

25%

 

15 – 40 ani

1720

42%

 

40 – 65 ani

1140

28%

 

Peste 65 ani

210

5%

Nivelul educaţional

Din datele culese în timpul Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, desfăşurat în anul 2002, au rezultat următoarele date referitoare la gradul de instruire:

Nivel de instruire

Număr

Copii 0 – 4 ani

340

Învăţământ preşcolar

120

Învăţământ primar

660

Învăţământ gimnazial

700

Liceu şi şcoli profesionale

1015

Studii superioare

158

Analfabeţi

97

Ponderea masculin - feminin în rândul populaţiei

Din 4090 locuitori (populaţie stabilă), 2168 sunt femei (53%) şi 1922 bărbaţi (47%).

Locuinţele şi caracteristicile locuirii

În localitatea Făurei sunt 828 clădiri cu destinaţia de locuinţe, din care 802 locuinţe individuale şi 26 blocuri cu 724 apartamente. Numărul al persoanelor dintr-o locuinţă variază între 1 şi 14, cu o medie de 2,76 persoane / locuinţă.

Suprafaţa desfăşurată a locuinţelor este cuprinsă între 40 şi 360 mp, cu o medie de 68 mp. Majoritatea locuinţelor individuale sunt construite pe loturi de 300-500 mp. Numărul locuinţelor disponibile (libere) este de aproximativ 20.

Majoritatea locuinţelor sunt deţinute în proprietate privată, de persoane fizice sau juridice. În evidenţele Consiliului Local sunt înregistrate 15 apartamente şi 5 locuinţe individuale deţinute în regim de închiriere.

Sunteți aici: Acasă Oraşul Făurei Scurtă prezentare