Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Istoric

Index articole

Analiza sectoarelor economice

Sector economic

Număr societăţi

Număr angajaţi

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

5

150

Societăţi cu activitate agricolă

2

20

Societăţi de construcţii

2

40

Unităţi de prestări servicii

12

86

Societăţi mici şi mijlocii cu profil productiv

9

236

Societăţi comerciale mici şi mijlocii

39

80

Unităţi bancare

3

15

Unităţi de asistenţă medicală

8

54

Unităţi învăţământ

3

60

Administraţie publică

8

108

Rata de ocupare a forţei de muncă şi venitul

Populaţia activă a oraşului Făurei este de circa 2860 locuitori. La Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de muncă Făurei sunt înregistrate 226 persoane în căutarea unui loc de muncă, din care 99 sunt indemnizabili (primesc ajutor de şomaj). Din punct de vedere al structurii pe sexe a populaţiei neocupate, avem 52% femei şi 48% bărbaţi.

Schimbările care au survenit şi previziuni

Evoluţia economiei la nivel naţional după anul 1989 s-a făcut resimţită şi la Făurei. Sectoare locale economice importante (transporturi - CFR şi auto; industria locală - ConsumCoop, Faur şi Cooperativa Progresul, unităţile medicale - Spitalul Orăşenesc, câteva unităţi agricole din apropierea oraşului Făurei) au cunoscut o evoluţie descendentă. În consecinţă, rata şomajului a crescut, salariile medii sunt mici, perspectivele de dezvoltare ale firmelor sunt reduse.

Această situaţie a fost într-o anumită măsură compensată de înfiinţarea în localitate a unor puncte de lucru sau chiar societăţi cu profil productiv: SC Adconf BG SRL Brăila, SC Communication Marketing Textiles Bucureşti, SC Crimbo Gas SRL Făurei, SC Brickes Production SRL Brăila, care au absorbit o parte din forţa de muncă neocupată.

Angajatorii importanţi

Nume angajator

Natura activităţii desfăşurate

Numărul aproximativ al angajaţilor

SC Crimbo Gas Făurei SRL

Îmbuteliere şi distribuţie gaz butan

55

SC Communication Marketing Textile Bucureşti

Confecţii textile

70

SC Adconf BG SRL Brăila

Confecţii textile

60

SC Brickes Production SRL

Materiale construcţii

30

CFR (diferite societăţi)

Transporturi, revizii

80

Sunteți aici: Acasă Oraşul Făurei Scurtă prezentare