Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Istoric

Index articole

Mediu

Calitatea aerului

În oraşul Făurei nu avem industrii producătoare de noxe. Calitatea aerului nu este afectată decât de cele două centrale termice care sunt echipate cu coşuri de fum în construcţie metalică şi, ocazional, de procesele de descompunere a deşeurilor solide depozitate la Groapa de gunoi a oraşului.

Calitatea apei

Apa potabilă este obţinută prin pompare din cele 4 puţuri forate pe teritoriul administrativ al comunei Jirlău. Pentru creşterea calităţii apei potabile, în anul 2002 a fost finalizată lucrarea de investiţie "Modernizarea sistemului de distribuţie a apei potabile prin creşterea eficienţei economice", în valoare de 109808050 lei. S-a redus astfel consumul de energie electrică pentru distribuţia apei şi costul cu munca vie prin desfiinţarea Staţiei de pompare Nisipuri, a crescut controlul asupra activităţii şi calităţii, s-a asigurat clorinarea eficientă fără pierderi mari de clor pe lungimea reţelei.

Apa uzată este preluată în reţeaua de canalizare a oraşului şi este colectată într-un cheson din beton, după care este pompată spre staţia de epurare, unde, după decantare şi tratare, este deversată în râul Buzău. Pentru îmbunătăţirea procesului de colectare şi evacuare a apelor uzate, în anul 2000 a fost finalizată investiţia “Reabilitare Staţie pompare ape uzate oraş Făurei”, care a presupus înlocuirea instalaţiei hidraulice şi reechiparea staţiei de pompare cu pompe fiabile alese pentru necesităţile reale de pompare şi cu instalaţii de automatizare şi conducere automată a procesului de pompare, pentru asigurarea unui management adecvat al acestor instalaţii.

Tratamentul deşeurilor solide şi facilităţile de colectare

În prezent deşeurile solide sunt depozitate la Groapa de gunoi a oraşului. În programul de investiţii pe anii următori este cuprinsă şi realizarea unei gropi de gunoi ecologice, care include separarea, tratarea pe componente şi recuperarea parţială a deşeurilor solide.

Poluarea sonoră

Nu este cazul.

Sunteți aici: Acasă Oraşul Făurei Scurtă prezentare