Anunt privind anularea majorarilor si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020

Conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 58 /26.11.2020  a fost aprobată instituirea unor facilități fiscale de anulare a majorarilor si penalitatilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al orașului Faurei.

Contribuabilii trebuie să depună o notificare la Biroul Taxe şi Impozite Locale privind intenţia de a beneficia de aceste facilităţi, până la data de 15 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal, se sting prin orice modalitate prevăzută de 22din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  2. b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de 22din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  3. c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile de impunere, potrivit obligatiei fiscale de a declara in termenul de 30 de zile de la orice modificare/dobandire, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
  4. d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Ca urmare, pentru a putea beneficia de facilitațile fiscale stabilite prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 58/26.11.2020, vă rugăm ca până la data de 15 decembrie 2020 să achitați debitele restante la bugetul local și să depuneți cererea de anulare a majorarilor si penalitatilor.

Bookmark the permalink.
Inapoi