Comisii de specialitate

Comisia nr. 1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț

BĂBEANU VioletaMembru
PETROVICI Gabriela ClaudiaMembru
STĂNCESCU VirginiaPreședinte
DOGĂRESCU Adrian CătălinMembru
STANCU SăndelSecretar

Comisia nr. 2 – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, sport și agrement

DUMITRU MihaelaSecretar
DOGĂRESCU Adrian CătălinPreședinte
LUPAȘCU Giorgian NicușorMembru
TUDOR EugenMembru
VOINEA IonMembru

Comisia nr. 3 – Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor

DUDĂU EugeniaSecretar
CĂLUGĂRIȚOIU IonelaMembru
BADIU MihaițăMembru
LUPAȘCU Giorgian NicușorPreședinte
TUDOR EugenMembru

Comisia nr. 4 – Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și religie

BĂBEANU VioletaMembru
CĂLUGĂRIȚOIU IonelaMembru
PETROVICI Gabriela ClaudiaPreședinte
STĂNCESCU VirginiaSecretar
MOCANU Grigore GabrielMembru

Comments are closed.