HCL 10/2019

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului în suprafață de 447 mp, aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Stadionului, nr. 2B, CF 70935, pentru activități comerciale

Bookmark the permalink.
Inapoi