HCL 23/2019

privind: aprobarea Actului Aditional nr.16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018

Bookmark the permalink.
Inapoi