HCL 36/2020

rivind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a terenului arabil în suprafață de 3450 mp aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Jirlăului, nr. 21, CF 71313.

Bookmark the permalink.
Inapoi