HCL 39/2019

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza SF și indicatorilor tehnico- economici- pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea pietonală zona civică orașFăurei – Etapa a-II-a”

Bookmark the permalink.
Inapoi