HCL 40/2019

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza PT și indicatorilor tehnico- economici- pentru obiectivul de investiții „Construire piață agroalimentară”

Bookmark the permalink.
Inapoi