HCL 43/2019

privind închirierea cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului în suprafață de 800 mp, aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Parcului, nr. 22 A, CF 71317/2019, în vederea exploatării ca teren arabil

Bookmark the permalink.
Inapoi