HCL 44/2019

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului în suprafață de 368 mp, aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Parcului, nr. 20, lot. 2, CF 71342/2019, pentru construcție Anexe Gospodărești

Bookmark the permalink.
Inapoi