HCL 47/2019

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza SF și indicatorilor tehnico- economici- pentru obiectivul de investiții „Sistematizare verticală incinte Piață Agroalimentară, Blocuri de locuințe și Parcări- Etapa I, oraș Făurei, județul Brăila”

Bookmark the permalink.
Inapoi