HCL 50/2019

privind aprobarea vânzării directe către Lazăr(fostă Pisău) Elena a terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Făurei, atribuit în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, situat în orașul Făurei, str. Bărăganului, nr. 18G, lot 7, județul Brăila, în suprafaţă de 297 mp,

Bookmark the permalink.
Inapoi