HCL 66/2019

privind: aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin Serviciul de Salubrizare al orașului Făurei și a încheierii acestuia cu SC Greenpoint Management S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor

Bookmark the permalink.
Inapoi