HCL 68/2019

privind aprobarea implementării proiectului ,,Economia socială, oportunitate de dezvoltare a comunităților” depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 ,, Incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare” derulat în cadrul parteneriatului cu SC ORFINI BELL SRL Brăila

Bookmark the permalink.
Inapoi