HCL 9/2019

privind: aprobarea Actului Aditional nr.10 din 20 februarie 2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – avand ca obiect punerea la dispozitia Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA de catre Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate – realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu

Bookmark the permalink.
Inapoi