HCL 72/2019

Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică asupra terenului în suprafață de 106 mp, proprietate privată a orașului Făurei, județul Brăila, situat în orașul Făurei, str. Păcii, nr. 6A către SC Aligand Protect Srl Făurei

Citeste mai mult

HCL 70/2019

privind: avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

Citeste mai mult

HCL 68/2019

privind aprobarea implementării proiectului ,,Economia socială, oportunitate de dezvoltare a comunităților” depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 ,, Incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare” derulat în cadrul parteneriatului cu SC ORFINI BELL SRL Brăila

Citeste mai mult