HCL 67/2019

Privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și pentru prestările de servicii efectuate de către Serviciul Public de Salubrizare de sub autoritatea Consiliului Local al Oraşului Făurei

Citeste mai mult

HCL 66/2019

privind: aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin Serviciul de Salubrizare al orașului Făurei și a încheierii acestuia cu SC Greenpoint Management S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor

Citeste mai mult