HCL 54/2021

privind aprobarea cererii de finantare si devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Realizare trotuare pe strazile UAT Faurei, jud. Braila” pentru includerea la finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”

Citeste mai mult

HCL 53/2021

privind completarea HCL nr. 67/2019 privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și pentru prestările de servicii efectuate de către Serviciul Public de Salubrizare de sub autoritatea Consiliului Local al Oraşului Făurei

Citeste mai mult