Dezbatere publica – Proiect aprobare Buget local si lista investitii pentru anul 2023

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ