Aparatul de specialitate

Demnitari
VOINEA Ionel – Primar
STĂNCESCU Virginia – Viceprimar

Secretar general al orașului
ICHIM Cornel

ROSCA Liviu Georgian – Consilier personal al primarului
PĂTRÎNOIU Dumitru – Consilier personal al primarului

Birou financiar-contabil,  impozite și taxe
TIȘCĂ Meluța – Șef birou
CRACIUN Maria – Inspector asistent
ZAINEA Georgeta – Inspector superior
PANTURU Dumitra – Inspector superior
SÎRBU Anica – Inspector superior
PÎNZARIU Mariana Luminița – Inspector de specialitate

Compartiment audit intern
Vacant

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și supravegherea lucrărilor publice

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și supravegherea lucrărilor publice
PÎRCIULESCU Daniela – Inspector superior

Compartiment mediu și protecție civilă
PETROVICI Ionel – Inspector debutant
TUDOR Meluța – Inspector de specialitate

Compartiment relații cu publicul
MOCANU Rodica – Inspector superior

Compartiment proiecte cu finanțare internațională
GHEONEA Marius – Consilier

Compartiment achiziții publice
Vacant

Compartiment juridic
Vacant

Compartiment comunitar pentru cadastru si agricultura
ANTONESCU Sebastian – Inspector principal

Compartiment control comercial
BARBU Paula Nicoleta – Inspector superior

Direcția de asistență socială

Compartiment asistență socială
TOMA Georgeta – Inspector superior
IANCU Ana-Maria – Mediator sanitar
ALEXANDRU Draguța – Asistent personal
GHERASE Lenuța – Asistent personal
TARĂU Aurelia – Asistent personal
VĂDUVA Anișoara – Asistent personal

Centrul de zi
Vacant – Administrator
ROȘCA Carmen Nicoleta – Educator specializat
TARĂU Gina – Muncitor calificat – bucătar

Compartiment poliție locală
NISTOR Adrian Lili – Polițist local
PANAINTE Eugenia – Polițist local

Serviciul public comunitar de evidența a persoanei
BARAC Narciza Maria – Inspector superior
NAN Florentina Andreea – Inspector de specialitate
CRÎNGAȘU Ionel – Analist (programator)ajutor
GIRIP Daniela – Analist (programator)ajutor

Compartiment resurse umane
ICHIM Daniela – Inspector debutant

Compartiment secretariat – administrativ
FOLEA Costel – Șofer
ALBEANU Florentina – Guard
BREBENEL Dan Eugen – Paznic

Servicii publice de interes local

Bibliotecă
RĂICAN Ilinca – Bibliotecar

Serviciul voluntar pentru situații de urgență
PĂTRÂNOIU Valentin Daniel – Șef serviciu

Comments are closed.